Sinterklaas en Wodan; wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is..

Sint is een boeman, laat dat duidelijk zijn. Een boeman is een waarschuwing voor kinderen; blijf uit de buurt van water anders grijpt de waternekker je / anders verdrink je! Blijf in de buurt van het huis anders pakt de weerwolf je / anders verdwaal je! (1) Ga in het donker niet buiten spelen want anders grijpt de wilde jager je of neemt het dodenleger je mee / nemen enge mannen je mee.. Zo gaf je als ouder grenzen aan, je gaf aan waar het veilig is en waar niet.

De inwijding tot de mannenbond

Maar op een dag ben je er als kind aan toe om je angsten te overwinnen. Een enge, imposante kerel roept: zijn er hier nog stoute kinderen? En jij roept ja, want je bent stout, je bent dapper. Zo wordt je meegenomen in de zak van zwarte Piet, over de zee gevaren en naar Spanje gebracht. Je gaat het duister, de nacht in, bij je moeder en je kleine broertjes en zusjes vandaan. Als de zak opengaat wordt het geheim verklapt; wij zijn je ooms, oudere broers, buurman, maar als we ons zwart maken, als we in het pak gaan, veranderen we en worden Pieten, geesten, Klazen, goden. Vanaf nu word jij een van ons. Je kruipt onder moeders rokken vandaan en wordt een man, of minstens een knaap! Het is een spannend geheim waar je deelgenoot van wordt gemaakt. Je hoort nu bij een nieuwe groep van zij die weten, je bent geen klein kind meer. En zo verandert de boeman in een bondgenoot. De angst is overwonnen. Niet meer het zoet van het snoep van de kinderen is je beloning, maar het zakje met zout om je vlees mee te kruiden voor de stoute, de dappere, de echte man! (2)

(Links Sinterklaas en knecht Ruprecht, rechts de Amelandse Sunneklazen komen eraan)

Wodan en Sinterklaas

De opperboeman uit de heidense tijd is Odin, die in onze streken Wodan werd genoemd. De wolven en beren die je zouden opeten als je te ver het bos in dwaalt, zijn de aan hem gewijde dieren. De nekker die loert in het water, staat ook bekend als Old Nick, de duivel, of nog ouder Hnikkar een bijnaam van Odin. Maar de nik in de stam kan ook op Nicolaas slaan! De Wilde Jacht die je meeneemt in de nacht wordt in vele versies aangevoerd door Odin/ Wodan, maar een enkele maal ook door sint Nicolaas! (3)

De jonge knapen in de heidense tijd die gewijd werden aan Odin moesten hun angsten te boven komen. Lukte dit niet, dan schaamde je je rot en was je een moederskindje. Dus ging je de nacht in en overwon je angst voor het donker met zijn monsters en spoken. Ten teken daarvan schilderde je je gezicht zwart. Zoals de aan Odin gewijde krijgers genaamd de ‘harii’ deden, het ‘heir’, het dodenleger van Odin. (4) Overwinnen van je grootste angst

Je stond tegenover wilde beesten of woeste mannen en bevocht ze. Je overwon je angst voor de boze, woedende en razende kerels en werd zo één van hen. [Dit zijn de makkers van staakt uw wild geraas, makkers van het wilde heir!] In je extase kon je het berenhemd aantrekken en berserker worden of het wolvenhemd aan trekken en ulfhednar c.q. weerwolf worden, of je gezicht zwart maken en behoren tot het leger van Odin / Sinterklaas. Je werd het diepe in gegooid, je trotseerde de ijzige handen die je de diepte in wilden trekken, je zwom en bereed de golven alsof het een waterpaard was, de waternekker, Hnikar, de hinniker en je leerde zwemmen. Je leerde het dodenpaard te bereiden, de schimmel, geen reëel paard, maar een schim, een geest. Je werd de ‘Schembart’, de bebaarde geest die kinderen meenam om ingewijd te worden. (5)

Zo werd je één van hen, je hoorde erbij. Een man in het gevolg van Odin, een hele eer, die je met je moed had gewonnen. Als je de angst overwonnen had, was de boeman geen grote engerd meer. Hij was je god geworden. Niet de verre transcendente god, maar de god dichtbij, die je in je extase zelf kan worden. Je had de angst onder ogen gezien en hem toegelaten, je leerde de kracht erachter kennen en hem meester worden. Zo leer je de energie kennen van iets dat (oorspronkelijk) groter is dan jezelf. En zo ben je zelf je grootste angst geworden. Want wat is er geruststellender dan te weten dat er in het hele enge bos niets engers rondloopt dan jijzelf? (6)

Odin, Yggr en ‘oger’

Odin zal schrik aangejaagd hebben. Hij was de opperboeman in de heidense tijd. Zijn bijnaam was o.a. Yggr, wat de verschrikkelijke betekent.  Yggr kwam mogelijk later in de sprookjes terecht als de boeman genaamd ‘oger’; [denk aan de ogre Shrek!] een grote, woeste, bebaarde, kinderetende kerel. (7) Echter voor zijn ingewijden was Odin meer, veel meer! Hun Odin was de geliefde, ontzagwekkende oppergod. De wijze inwijder, de grote leider met een alziende blik. Zeer vergelijkbaar met de geliefde en alwetende sint van deze tijd.

Odin is de god der doden, zoals sint zijn doden c.q. Pieten heeft. Hij is de god van de inwijding, zoals de sint de dappere kinderen meeneemt en inwijd. Hij is God van de midwintertijd. Sinterklaas heeft zijn feest slechts een paar weken eerder. En Odin is God van de poëzie, en ook met sint moet je rijmen. Hij was god van de vele namen. Was één van die namen Nicolaas, leefde hij voort in de sint? Odin leeft voort als heilige, maar welke heilige? Odin leeft voort als God. Maar welke god? Het is in ieder geval één die je zelf kan worden als je roept met een holle stem; “Zijn er hier nog stoute kinderen?” (8)

Abe van der Veen

Voor mijn nieuwste artikelen zie: http://www.abedeverteller.nl/artikelen-symboliek/

http://www.abedeverteller.nl

1) Dit stuk is een herziene versie van een verhaal van twee jaar geleden, nu met noten en afbeeldingen. Het is behoorlijk speculatief omdat het verband tussen Sint en wilde jacht, Odin en wilde jacht, Odin en Sint, Sint en mannenbonden + inwijding allemaal niet bewijsbaar te maken is, er zijn alleen aanwijzingen voor.. Lees het dus graag als inspiratie, niet als wetenschap.

Mijn vader werd als kind nog bang gemaakt met de weerwolf.

2) Noordeuropese mysteriën – Farwerck p. 256 Deze zinnen zijn geïnspireerd op de Sundeklazen en klaasomes van de Waddeneilanden, maar ook op de Germaanse mannenbonden die er ooit in de oudheid geweest zouden zijn..  Kultische Geheimbunde – O. Höffler

Als kind opgegroeid in een dorp in Friesland gingen wij te Sinterkloazjen. De oudere – niet meer gelovende kinderen – verkleden zich als sint en piet en gingen langs de deuren vooral langs de gezinnen met kleine sint-gelovige kinderen. We smeten daar pepernoten door de kamer en riepen zijn er nog stoute kinderen? Vervolgens werden we getrakteerd op snoep.

3) Phantom armies of the night – Claude Lecouteux p. 205 Lecouteux betwijfelt echter of dit om een doorlopende tradite gaat.. Hij vermoed dat Odin er later weer bij is gehaald.

Noordeuropese mysteriën – Farwerck p. 97 Hij wordt zo genoemd in de middeleeuwse Saksenkroniek. Voor Hnikar zie Edda – Otten Reginsmal vs 18. Daar staat Odin op een rots temidden van de golven en noemt zich Hnikar (oproerkraaier) en geeft raad aan de jonge held Sigurd.

4) Noordeuropese mysteriën – Farwerck p. 186

De Harii zijn een van de Germaanse krijgersbonden die door Tacitus worden genoemd in zijn De Germania. Odin of Wodan wordt hier niet genoemd, wel de associatie met nacht en het dodenleger.

5) De waternekker wordt vaak geportretteerd als waterpaard. In Duitsland heet hij Nick of Nickelmann en is half man half vis.. Northern Mythology – Thorpe p.491

http://de.wikipedia.org/wiki/Schembartlauf De Neurenbergse Schembart hoort meer bij carnaval, maar als beeld van een angstwekkende schimbaard die kinderen meeneemt past hij goed bij mijn verhaal.

6) vrij naar Terry Pratchett; door deze wijsheid loopt de heks Granny Weatherwax erg kalmpjes in het donker alleen door een bos.

7) Walker – Dictionary of symbols and sacred objects ogre

8) De gelijkenissen tussen Odin en Nicolaas zijn frappant. Maar dat is geen reden om te spreken van een rechtstreekse identificatie. Je kan zeggen dat ze een zelfde functie hebben en in een tijd dat andere goden verboden waren, was  de ‘next best thing’ een heilige. Hij werd al snel omhangen met dezelfde functies en eigenschappen. Dit is niet hetzelfde als een directe ontlening.

5 reacties

 1. alexmiedema said,

  december 1, 2012 bij 12:24 pm

  Reblogged this on alexmiedema and commented:
  Vanavond vier ik Sinterklaas bij mijn ouders, met al hun nazaten plus aanhang. Abe de verteller heeft een leuk stukje over deze traditie geschreven. Enjoy!

 2. Chantal said,

  december 6, 2012 bij 7:42 pm

  Héél interessant… vooral voor iemand die op 6 december de echte Sint viert (Odin dus) en die aan haar leerlingen(12-15 jarigen) een beetje cultuur wil meebrengen en hen wakker wil maken door hen opnieuw eeuwenoude tradities, waarheden… over te brengen. Dit was de taak van de barden… waarvan, u volens mij toch ergens deel van uit maakt (willen, nillens,)

  Alvas bedankt. Hopelijk tot ooit…

  • december 6, 2012 bij 9:03 pm

   Dank je wel! Nieuwe generaties wakker maken voor de kracht van oude tradities, daar de diepgang van willen overbrengen, past wat mij betreft absoluut bij mij. Is het niet als schrijver dan wel als verhalenverteller..

 3. vanhetgoor said,

  oktober 8, 2013 bij 9:57 pm

  interessant verhaal!

 4. J.W. Koning said,

  april 5, 2014 bij 12:44 pm

  Sorry maar je legt toch een aantal verkeerde verbanden.

  Het wilde leger (de wilde heir/dodenleger, bestond al in de vikingtijd) was er op uit om de zwarte wolf (het kwaad/denacht) te verslaan. Het kwaad bestrijden, net als het dodenleger van Aragorn. Het was dus geen leger dat kinderen roofde. In de late middeleeuwen was er wel een bandietenbende die zich ook het wilde leger noemde, en die in dienst stond van een schurkachtige bisschop nicolaas ( deze heeft model gestaan voor de film SINT), en die inderdaad kinderen roofde. Maar er is geen enkel verband tussen deze Nicolaas met zijn wilde horde en Sinterklaas.

  Sinterklaas is deels gebaseerd op de legenden over 3 bisschoppen Nicolaas (ca 270 tot 700 jaar na begin van onze jaarteling) en deels op de gebruiken van de nog oudere juleman en ook een beetje op het Onnozele (=onschuldige) Kinderen feest, en heeft pas sinds 1840 enige gebruiken (bv schoorsteen) die lijken op gebruiken van wodan.
  Dat zwarte Piet een tegenstelling van Sinterklaas is lijkt misschien wel op de knechten van wodan, maar dan zou je bv Vledder de assistent van rechercheur de Cock en Bromsnor (de strikte regels volger) als tegenstelling van Swiebertje (de losbol) ook soldaten uit het doden leger kunnen noemen. Dit iets ergens op lijkt, wil niet automatisch zeggen dat het ook hetzelfde is of dat het een van het ander afstamt.

  zie de bijvoorbeeld de site: http://sint-en-santa.eu


Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

<span>%d</span> bloggers liken dit: